Javni razpis za dodelitev šestih prostih lokacij na javni površini za postavitev objektov za oglaševanje

29.06.2020 171
29.06.2020
Javni razpisi in javni natečaji
20.07.2020 ob 23:59
26.06.2020
Janez Trojar
janez.trojar@skofjaloka.si