Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Nunska kašča - klet

15.06.2020 146
15.06.2020
Namere in odločbe
02.07.2020 do 00:00
3528-0014/2020
12.06.2020
Janez Trojar
janez.trojar@skofjaloka.si