Podsekretar oz. Podsekretarka - vodja Oddelka za proračun, finance in gospodarstvo, šifra DM C027001

13.02.2020 372
13.02.2020
Delovna mesta
28.02.2020 do 00:00
1100-0003/2020
12.02.2020