Rekonstrukcija brvi v Brodeh na javni poti JP 901423 »Pot v Brode – Stara cesta«

24.01.2020 398
24.01.2020
Javna naročila
13.02.2020 do 12:00
23.01.2020
JN000370/2020-W01
Povezava
371-0004/2020
Davor Prelogar
davor.prelogar@skofjaloka.si