Poziv organizacijam s področja turizma, športa in kulture za imenovanje predstavnikov uporabnikov v Svet zavoda 973

29.11.2019 447
29.11.2019
Objave in pozivi
09.12.2019 ob 00:00
014-0024/2019
29.11.2019
Rok Primožič
rok.primozic@skofjaloka.si