Obvestilo - o zasneževanju pobočja Grajskega hriba za potrebe ureditve mestnega snežnega rekreacijsko-prireditvenega prostora

20. 12. 2017 833