Občina Škofja Loka
Domov   Kontakt  
Increase Font  Increase Decrease  Print  FAQ  RSS   - Javni razpisi - Arhiv javnih razpisov - 

  Javno naročilo Krožno križišče in JDC v IC Trata – finalizacija (30.04.2015)

  JAVNI POZIV za izvedbo javnega naročila »IZDELAVA, DOBAVA, RUŠITEV IN MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA (OKNA, VRATA, OKENSKE POLICE) NA OBJEKTU SV. LENART 21 (12.10.2016)

  Javno naročilo gradnje OTROŠKO IGRIŠČE IN TRG PRED UPRAVNO ENOTO (20.9.2016)

  3. javno zbiranje ponudb za prodajo počitniške hišice v Čatežu

  NAROČILO MALE VREDNOSTI – ZAMENJAVA OKEN NA STAVBI UE ŠKOFJA LOKA (ponoven postopek) - 26.8.2016

  Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku – OTROŠKO IGRIŠČE IN TRG PRED UPRAVNO ENOTO (11.08.2016)

  Naročilo male vrednosti – Zamenjava oken na stavbi UE Škofja Loka

  2. Javno zbiranje ponudb za prodajo počitniške hišice v Čatežu

  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka za leto 2016 (24.6.2016)

  JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Škofja Loka za leto 2016 (15.06.2016)

  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in promocije programa v okviru Belega decembra 2016, sklopa božično-novoletnih prireditev (09.06.2016)

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo počitniške hišice v Čatežu (06.06.2016)

  Javni razpis »Dobava in vgrajevanje asfaltov na pripravljeno površino za leti 2016 in 2017« (06.06.2016)

  Javno naročilo izgradnja fekalne kanalizacije v naseljih Forme in Virmaše v občini Škofja Loka (02.06.2016)

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnine v lasti Občine Škofja Loka (02.06.2016)

  JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2016 (31.5.2016)

  JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju Občine Škofja Loka za leto 2016 (25.04.2016)

  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove fasad v ožjem in širšem območju starega mestnega jedra Škofje Loke v letu 2016 (25.04.2016)

  Javni razpis za Izdelavo Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka (22.3.2016)

  Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v IOC Trata (15.4.2016)

  Javno naročilo Priključek zahodnega dela naselja Godešič na kanalizacijski sistem (17.02.2016)

  Podelitev priznanj Občine Škofja Loka za leto 2016

  Javni razpis za žičniško dejavnost (10.2.2016)

  JAVNI RAZPIS za izbor dosežka na področju energetske učinkovitosti v Občini Škofja Loka v letu 2015 (10.3.2016)

  JAVNI RAZPIS za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna (10.2.2016)

  Javni razpis za sofinanciranje festivala Pisana Loka, sklopa poletnih prireditev na javnih površinah v občini Škofja Loka za leto 2016 (9.2.2016)

  JAVNI RAZPIS za izbor izobraževalnih programov in usposabljanj odraslih, ki jih bo v letu 2016 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna (9.2.2016)

  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letovanj osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2016 (9.2.2016)

  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v letu 2016 (9.2.2016)

  JAVNI RAZPIS za izbor izvajalca in sofinanciranje izvajanja programa v mladinskem dnevnem centru – MDC BLOK v Frankovem naselju v Škofji Loki za obdobje treh let, d 2016 do 2018 (9.2.2016)

  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v občini Škofja Loka v letu 2016 (9.2.2016)

  Javni razpis za sofinanciranje programov letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2016 in sredstev investicijskega vzdrževanja športnih objektov (9.2.2016)

  JAVNI POZIV za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim bo v letu 2015 Občina Škofja Loka iz proračuna 2015 sofinancirala uporabo Sokolskega doma Škofja Loka

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnine v lasti Občine Škofja Loka (20.11.2015)

  JAVNO POVABILO – PODALJŠAN ROK za pomoč pri pripravi prireditev in programov miklavževanja, božičnih in novoletnih prireditev v okviru Belega decembra 2015 (19.11.2015)

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v IC Trata (18.11.2015)

  JAVNI RAZPIS za izbiro koncesionarja za opravljanje obvezne gospodarske javne službe "Oskrba s pitno vodo" (23.10.2015)

  Javni razpis »Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Škofja Loka« (22.10.2015)

  Javno naročilo Sekundarna kanalizacija Dorfarje (5.10.2015)

  Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka za leto 2015 (28.09.2015)

  Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad za leto 2015 (15.9.2015)

  Javno povabilo za pomoč pri pripravi prireditev in programov miklavževanja, božičnih in novoletnih prireditev v okviru Belega decembra 2015, ki se bodo izvajali v Škofji Loki (14.9.2015)

  Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocije programa v okviru Belega decembra 2015, sklopa božično-novoletnih prireditev, ki se bodo izvajali v Škofji Loki (14.9.2015)

  Javno naročilo »Sanacija ceste LC 401131 »Visoko pri Poljanah - Pasja ravan« po oktobrskih poplavah 2014«

  JN Vzdrževanje zelenih površin in drugih komunalnih objektov

  Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2015 (03.08.2015)

  Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov (30.07.2015)

  Javno naročilo »Sanacija lokalne ceste LC 401101 »Bodovlje.-Frane-Hrib.-Kopač« po oktobrskih poplavah 2014« (21.7.2015)

  Javni razpis za Sanacija brežin in vozišča na lokalni cesti LC40091 "Škofja Loka - Petačev graben" odsek Logar - Fojska žaga (26.5.2015)

  Javno naročilo Zakup medijskega prostora za Občino Škofja Loka v reviji (10.7.2015)

  JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Škofja Loka za leto 2015 (20.5.2015)

  Javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku PREVOZI ŠOLSKIH OTROK (15.5.2015)

  Priključevanje novega naselja v Retečah in dela naselja Matajevci na javni kanalizacijski sistem (15.5.2015)

  Javno naročilo storitev MOBILNO PLAČEVANJE PARKIRNINE (evidenčno javno naročilo) (13.4.2015)

  Javno naročilo VODOVOD NA OBMOČJU HAFNERJEVEGA IN FRANKOVEGA NASELJA V ŠKOFJI LOKI (22.4.2015)

  Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka (25.3.2015)

  Podelitev priznanj Občine Škofja Loka za leto 2015

  Javni poziv - finančna pomoč društvom, neprofitnim organizacijam in zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena v letu 2015 (16.3.2015)

  JAVNI POZIV ZA DODELITEV ENKRATNIH DENARNIH NAGRAD V LETU 2015 ZA IZJEMNE DOSEŽKE V OBČINI ŠKOFJA LOKA (2.3.2015)

  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v občini Škofja Loka v letu 2015 (2.3.2015)

  Javni razpis za energetsko sanacijo OŠ Cvetka Golarja (26.2.2015)

  Javni razpis za izbor dosežkov na področju energetske učinkovitosti v Občini Škofja Loka v letu 2014 (24.2.2015)

  Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna (23.2.2015)

  Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov ter projektov v občini Škofja Loka v letih 2015 in 2016 (23.2.2015)

  Javni razpis za sofinanciranje letovanj osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2015 (23.2.2015)

  Javni poziv za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim bo v letu 2015 Občina Škofja Loka iz proračuna 2015 sofinancirala uporabo Sokolskega doma Škofja Loka (23.2.2015)

  Javni razpis za sofinanciranje Festivala Pisana Loka, sklopa poletnih prireditev na javnih površinah v občini Škofja Loka za leto 2015 (23.2.2015)

  Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju občine Škofja Loka za leto 2015 (23.2.2015)

  Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad v ožjem in širšem območju starega mestnega jedra Škofje Loke v letu 2015

  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo v letu 2015 Občina Škofja Loka sofinancirala iz občinskega proračuna (17.2.2015)

  Javni razpis za žičniško dejavnost (17.2.2015)

  Zakup medijskega prostora za Občino Škofja Loka pri radiu (13.2.2015)

  Zakup medijskega prostora za Občino Škofja Loka v reviji (13.2.2015)

  Zakup medijskega prostora za Občino Škofja Loka v časopisu (13.2.2015)

  Javni razpis za oddajo JN gradnje Izgradnja sekundarnega vodovoda in kanalizacije Reteče (10.2.2015)

  Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje "OBNOVA DELA SORŠKE CESTE V ŠKOFJI LOKI" (6.2.2015)

  Javno naročilo »Sanacija lokalne ceste LC 401101 »Bodovlje.-Frane-Hrib.-Kopač« po oktobrskih poplavah 2014«

  IC TRATA 1. FAZA - zemeljska dela in zatravitev južne dovozne ceste

  Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka (03.10.2014)

  Javni poziv za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka v letu 2014 – Jobstov sklad

  Javni razpis za sofinanciranje programa v okviru Belega decembra 2014, sklopa božično-novoletnih prireditev, ki se bodo izvajali v Škofji Loki.

  JAVNO POVABILO za pomoč pri pripravi prireditev in programov miklavževanja, božičnih in novoletnih prireditev v okviru Belega decembra 2014, ki se bodo izvajali v Škofji Loki.

  Javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti "Izbira izvajalca vzorčenja in analiziranja pitne vode za javni loški vodovod in javni vodovod Rovte – Lenart – Luša" (08.01.2015)

  JN Energetska sanacija POŠ Reteče

  JN Obnova Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke – urbana oprema

  Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest - redno vzdrževanje na območju občine Škofja Loka, za koncesijsko območje 1. sklopa

  Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za pridobitev koncesije za izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka

  Javni natečaj - razpis za PROSTOVOLJKO, PROSTOVOLJCA IN PROSTOVOLJSKI PROJEKT LETA 2014

  JN Energetska sanacija POŠ Bukovščica.

  Prevzem in končna oskrba dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Škofja Loka

  JR za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna (Poročila) (08.07.2014)

  JN Energetska sanacija POŠ Lenart

  JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Škofja Loka za leto 2014

  Prednostna lista A za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem (13.05.2014)

  Javni poziv za dodelitev enkratnih denarnih nagrad v letu 2014 za izjemne dosežke v občini Škofja Loka (12.05.2014)

  Javni razpis za Obnovo Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke - URBANA OPREMA

  Javni razpis za sofinanciranje letovanj osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2014 (25.4.2014)

  Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bled, Občini Železniki in v Občini Škofja Loka 14.4.2014

  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v občini Škofja Loka v letu 2014 (8.4.2014)

  Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev v evropski parlament

  Javni razpis za sofinanciranje Festivala Pisana Loka, sklopa poletnih prireditev na javnih površinah v občini Škofja Loka za leto 2014 (25.3.2014)

  Razpis za podelitev priznanj Občine Škofja Loka za leto 2014

  Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest - vzdrževanje talnih označb in varnostnih ograj na območju občine Škofja Loka. (20.03.2014)

  Javni razpis za podelitev koncesija za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest - zimska služba na območju občine Škofja Loka.(19.03.2014)

  Razpis za prostovoljko, prostovoljca in prostovoljski projekt leta 2013 v Občini Škofja Loka

  Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest - redno vzdrževanje na območju občine Škofja Loka (18.03.2014)

  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in investicijskega vzdrževanja športnih objektov, ki jih bo v letu 2014 Občina Škofja Loka sofinancirala iz občinskega proračuna (5.12.2013)

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2014 (03.03.2014)

  Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOŠKEM GRADU (26.11.2013)

  Javni razpis za žičniško dejavnost (03.02.2014)

  Dehidracija blata na Centralni čistilni napravi Škofja Loka

  Javni poziv za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim bo v letu 2014 Občina Škofja Loka iz proračuna 2014 sofinancirala uporabo Sokolskega doma Škofja Loka (25.2.2014)

  Opravljanje storitev skrbnika stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka (13.11.2013)

  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v letu 2014 (03.02.2014)

  Strokovni nadzor pri gradnji – Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A in območje B

  Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna (03.02.2014)

  Javno povabilo za pomoč pri pripravi prireditev in programov miklavževanja, božičnih in novoletnih prireditev v okviru Belega decembra 2013

  Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A in območje B

  Prevzem in končna oskrba dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Škofja Loka (28.1.2014)

  Javni poziv za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka v letu 2013 (02.10.2013)

  Dehidracija blata na Centralni čistilni napravi in končna oskrba blata (21.12.2013)

  Dehidracija blata in končna oskrba dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Škofja Loka

  Dehidracija blata na Centralni čistilni napravi Škofja Loka (22.1.2014)

  Javni razpis za izbor energetsko najbolj učinkovitega javnega objekta v občini Škofja Loka v letu 2013

  Javni razpis za izbiro izdelovalca strokovnih podlag (idejnega projekta – IDP) k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za severno obvoznico Škofje Loke (09.2013)

  Javni razpis za žičniško dejavnost v občini Škofja Loka za leto 2013 (27.09.2013)

  Ureditev parkirnih mest za osebna vozila ob Železniški postaji na Kidričevi cesti (LZ 402 401) na Trati od km 1,290 do km 1,390

  Storitve prevzema, odvoza in končne oskrbe ostanka na grabljah in sitih iz Centralne čistilne naprave Škofja Loka

  Storitve prevzema, odvoza in končne oskrbe ostanka na grabljah in sitih iz Centralne čistilne naprave Škofja Loka

  Rekonstrukcija LC 401070 Groharjevo naselje – Sv. Duh, od km 0.0+00.00 do km 0.1+99.79

  Prijava škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2013

  Obnova Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke (9.7.2013)

  Javni razpis za sofinanciranje programa v okviru Belega decembra 2013, sklopa božično-novoletnih prireditev, ki se bodo izvajali v Škofji Loki (10.9.2013)

  JN Izkop in odvoz materiala iz začasne deponije Trata na portalu občine Škofja Loka (01.07.2013)

  DODATNI JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka za neporabljena sredstva v letu 2013 (2.9.2013)

  Javni razpis za postavitev spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov (29.04.2013)

  JR za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna (poročila) (18.06.2013)

  Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi za Projekt plinifikacija, meteorni kanal in obnova vodovoda in ceste na delu Demšarjeve in Sorške ceste v Škofji Loki (16.4.2013)

  Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Škofja Loka za leto 2013 (13.6.2013)

  Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE – OBČINA ŠKOFJA LOKA« (09.04.2013)

  Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter - območje A in območje B

  Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore – Občina Škofja Loka (08.04.2013)

  Energetska sanacija vrtca Najdihojca (05.06.2013)

  Javni poziv za dodelitev enkratnih denarnih nagrad v letu 2013 za izjemne dosežke v občini Škofja Loka (04.04.2013)

  Javni razpis a sofinanciranje obnove fasad v ožjem in širšem območju starega mestnega jedra Škofje Loke v letu 2013 (03.04.2013)

  Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju občine Škofja Loka za leto 2013 (03.04.2013)

  V. Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (2.4.2013)

  PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V ŠOLO IN NAZAJ DOMOV NA OBMOČJU OBČINE ŠKOFJA LOKA IN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (30.03.2012)

  Javno naročilo - Sanacija plazu v Strmici (28.3.2013)

  Izvedba gradnje javne infrastrukture na Demšarjevi in Sorški cesti v Škofji Loki

  Javni poziv za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim bo v letu 2013 Občina Škofja Loka sofinancirala uporabo Sokolskega doma Škofja Loka (26.3.2013)

  Javni razpis za sofinanciranje festivala Pisana Loka, sklopa poletnih prireditev na javnih površinah v občini Škofja Loka za leto 2013 (26.3.2013)

  Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v letu 2013 (26.3.2013)

  Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor

  Javni razpis za sofinanciranje letovanj osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2013 (26.3.2013)

  Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - Občina Škofja Loka (22.3.2013)

  Podelitev priznanj Občine Škofja Loka za leto 2013 (11.3.2013)

  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture (1.3.2013)

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2013 (04.02.2013)

  Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov ter projektov v občini Škofja Loka v letih 2013 in 2014

  Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna

  Javni razpis za žičniško dejavnost

  IZVAJANJE STORITEV NADZORNEGA CENTRA SISTEMA PRISTOPNE KONTROLE S POTOPNIMI STEBRIČKI OZIROMA ZAPORNICAMI (11.1.2013)

  JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA in INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV

  Javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za storitve na področju netiskanih medijev

  Zbiranje ponudb za STORITVE NA PODROČJU TISKANIH MEDIJEV (9.1.2013)

  Razpis za PROSTOVOLJKO, PROSTOVOLJCA IN PROSTOVOLJSKI PROJEKT LETA 2012 V OBČINI ŠKOFJA LOKA (28.11.2012)

  Javni razpis za žičniško dejavnost (23.11.2012)

  Javno naročilo DOBAVA IN MONTAŽA OPREME – MLADINSKI ODDELEK KNJIŽNICE (23.11.2012)

  Gradnja vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja Podna v dveh etapah

  Javno povabilo za pomoč pri pripravi prireditev in programov miklavževanja, božičnih in novoletnih prireditev v okviru Belega decembra 2012, ki se bodo izvajali v Škofji Loki.

  Dodatni javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka za neporabljena sredstva v letu 2012

  Javni poziv za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov - aktivnih članov glasbenih ali plesnih skupin, društev, orkestrov in klubov s sedežem na območju občine Škofja Loka - in mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka v le

  Najava Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada – ESS – za sofinanciranje krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2012) - (10.07.2012)

  Javni razpis - za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Škofja Loka za leto 2012 (29.06.2012)

  Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje LGJS obdelave mešanih kom.odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja kom. odpadkov v Občini Bled, Občini Gorje, Občini Železniki, Občini Kranjska Gora in v Občini Šk. Loka (12.6.2012)

  Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2012 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna - POROČILA (12.06.2012)

  Javno naročilo za dograditev pločnika ob lokalni cesti LC 401 391 ''Hosta - Suha – Stari Dvor'' – 1. faza (21.05.2012)

  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v občini Škofja Loka v letu 2012

  Javni razpis za sofinanciranje letovanj osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2012 (14.5.2012)

  Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade/ mladinske dejavnosti v letu 2012 (14.5.2012)

  UREDITEV CESTE LC 401051 »ŠKOFJA LOKA – CRNGROB - DORFARJE« V DOLŽINI 420 M

  Predlog Odloka o razglasitvi Škofjeloškega pasijona za živo mojstrovino državnega pomena (07. 5. 2012)

  Razpis za podelitev priznanj Občine Škofja Loka za leto 2012

  IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNO UREDITEV NASELJA PUŠTAL (10.4.2012)

  Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju občine Škofja Loka za leto 2012 (02.04.2012)

  Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad v ožjem in širšem območju starega mestnega jedra Škofje Loke v letu 2012 (02.04.2012)

  IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNO UREDITEV NASELIJ GODEŠIČ, RETEČE IN GORENJA VAS - RETEČE (29.03.2012)

  JAVNI RAZPIS za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim bo v letu 2012 Občina Škofja Loka iz proračuna sofinancirala uporabo Sokolskega doma (28.3.2012)

  JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2012 (1.3.2012)

  Javni razpis za sofinanciranje Festivala Pisana Loka 2012, sklopa poletnih prireditev na javnih površinah (28.02.2012)

  Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti

  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje publicistične dejavnosti v občini Škofja Loka v letu 2012

  Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2012 Občina Škofja Loka financirala iz proračuna

  Izdelava projektne dokumentacije za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter

  JAVNO POVABILO za pomoč pri pripravi prireditev in programov miklavževanja, božičnih in novoletnih prireditev v okviru Belega decembra 2011 (28.10.2011)

  Izdelava projektne dokumentacije za komunalno ureditev naselja Puštal

  Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocije programa v okviru Belega decembra 2011 (28.10.2011)

  Izvajanje storitev obratovalnega monitoringa odpadnih vod na Centralni čistilni napravi Škofja Loka za leti 2012 in 2013

  Razpis za prostovoljko, prostovoljca in prostovoljni projekt leta 2011 v občini Škofja Loka (14.10.2011)

  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajanja programa in delovanje mladinskega dnevnega centra - MDC BLOK v Frankovem naselju v Škofji Loki za obdobje treh let, od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014

  Dodatni javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja za neporabljena sredstva (01.09.2011)

  Izvajanje vzorčenja pitne vode za javni loški vodovod in javni vodovod Rovte-Lenart-Luša za leto 2012 in 2013

  Javno naročilo "Zavarovanje premoženja Občine Škofja Loka in njenih proračunskih uporabnikov po seznamu iz priloge 3b v obdobju od 2012 do2014 z možnostjo podaljšanja za 2 leti"

  Javno naročilo »Zavarovanje premoženja občine Škofja Loka in njenih proračunskih uporabnikov po seznamu iz priloge 3B v obdobju od 1.4.2012 do 31.3.2015 z možnostjo podaljšanja za 2 leti«

  Asfaltiranje ceste JP 901231, odsek Rantovše - Krivar v dolžini 1200 m (22.08.2011)

  Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov -poročila

  Javno naročilo po odprtem postopku za izvedbo storitev: Obveščanje javnosti o izvajanju skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«. (21.6.2011)

  SANACIJA PLAZU JAMNIK IN PREVISA NA LC 401110 ZMINEC – SOPOTNICA ( poplave 18.9.2007 ) (03.06.2011)

  Ureditev križišča ''Zminec'' na regionalni cesti R1-210/1110 Škofja Loka – Gorenja vas v km 3+700

  Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2011 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna (31.5.2011)

  IZDELAVA HIDROLOŠKE ŠTUDIJE, KART POPLAVNE IN EROZIJSKE NEVARNOSTI TER DOLOČITEV OBMOČIJ POPLAVNE OGROŽENOSTI IN OMILITVENIH UKREPOV V OBČINI ŠKOFJA LOKA

  Javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov občini Škofja Loka za leto 2011 (31.05.2011)

  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove fasad v ožjem in širšem območju starega mestnega jedra Škofje Loke v letu 2011 (31.05.2011)

  Javni poziv za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov – Jobstov sklad

  Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju občine Škofja Loka za leto 2011 (31.05.2011)

  Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov v novem mladinskem dnevnem centru na Trati za leto 2011 (31.5.2011)

  Ureditev Sore na območju Krevsovega jezu – celoviti omilitveni ukrepi za območje Podna - I. Faza (4.8.2011)

  Javni razpis za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2011 (31.5.2011)

  Javni razpis za zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov za vrtčevski program (01.08.2011)

  Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev v letu 2011 (31.5.2011)

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2011

  Javni razpis za sofinanciranje Festivala Pisana Loka 2011 (19.5.2011)

  Dodelitev pravice do uporabe blagovnih znamk Babica Jerca in Dedek Jaka - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov (28.4.2011)

  Javni razpis za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim bo v letu 2011 Občina Škofja Loka iz proračuna sofinancirala uporabo Sokolskega doma (22.4.2011)

  Javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in za izvedbo postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Škofja Loka (30.03.2011)

  Obveščanje javnosti o izvajanju skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« (9.12.2010)

  Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore – Občina Škofja Loka - gradnja (30.11.2010)

  Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE – OBČINA ŠKOFJA LOKA« (30.11.2010)

  SANACIJA PLAZA »DRAGOBAČK« po neurju 13 do 14 julij 2008 NA JP 901240 ZG. LUŠA – DRAGOBAČK – STIRPNIK (6.9.2010)

  Javni poziv za za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov - Jobstov sklad

  Povabilo k oddaji ponudba za izvedbo javnega naročila "SANACIJA JP 901561 LOGAR ( RAMPA ) – KOZJEK" (31.8.2010)

  Javni poziv za informativno zbiranje ponudb (31.8.2010)

  Prednostna lista za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem (2.8.2010)

  Javno naročilo - parkirišče Nunski vrt (28.05.2010) - PREKINITEV (8.6.2010)

  Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade v letu 2010 (01.06.2010)

  Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev v letu 2010 (01.06.2010)

  Javni razpis za dodelitev enkratnih denarnih pomoči v letu 2010 na področju raziskovalne dejavnosti v občini Škofja Loka (01.06.2010)

  Javni razpis za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2010 (01.06.2010)

  Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2010 Občina Škofja Loka financirala iz proračuna (01.06.2010)

  Predlog kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Škofja Loka (26.5.2010)

  Javni razpis za sofinanciranje gradnje in obnove vodovodov v zasebni lasti na območju občine Škofja Loka v letu 2010 (4.5.2010)

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2010 (4.5.2010)

  Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru Škofje Loke v letu 2010 (2.4.2010)

  Javni poziv za izbor projektov v izvedbi društev, javnih zavodov in drugih neprofitnih organizacij, ki jim bo v letu 2010 Občina Škofja Loka iz proračuna sofinancirala uporabo Sokolskega doma (07.03.2010)

  Nabava vertikalne prometne signalizacije in opreme cest za obdobje štirih let (09.04.2010)

  Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Škofja Loka za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja za eno leto (06.04.2010)

  Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju občine Škofja Loka za leto 2010 (02.04.2010)

  Javni razpis za direktorja Javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka (26.03.2010)

  Razpis za podelitev priznanj Občine Škofja Loka za leto 2010 (22.03.2010)

  Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov v Občini Škofja Loka (17.03.2010)

  Dehidracija blata in končna oskrba dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Škofja Loka (15.03.2010)

  OPPN Vzhodni del nekdanje vojašnice (04.01.2010)

  IV. Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (21.12.2009)

  Povabilo k oddaji ponudbe za nakup nepremičnin (11.11.2009)

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB: oddaja 30 drogov javne razsvetljave v najem za namen: namestitev ogrodja reklamnih panojev (13.10.2009)

  Poročila za izbrane javne kulturne programe in kulturne projekte, ki jih v letu 2009 Občina Škofja Loka financira iz proračuna (15.10.2009)

  Objava namere o oddaji v najem drogov javne razsvetljave za namestitve ogrodja reklamnih panojev (05.10.2009)

  Javni poziv za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov (14.09.2009)

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v Škofji Loki (25.08.2009)

  Sanacija JP 901120 SP. Luša - Udečk - Mihevc (24.08.2009)

  Izgradnja vodovoda v vasi Papirnica (21.08.2009)

  Plinifikacija mesta Škofja Loka - izgradnja sekundarnih odsekov (20.08.2009)

  SANACIJA PLAZOV OB CESTI JP 901071 SV. TOMAŽ – PRAPROTNO (20.08.2009)

  SANACIJA LC401040 BINKELJ – KRIŽNA GORA – PRAPROTNO, odsek SREDNIŠKA GRAPA – II. FAZA (19.08.2009)

  Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »VIRMAŠE« (13.08.2009)

  Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Škofja Loka v šolskih letih 2009/10, 2010/11 in 2011/12 (18.06.2009)

  Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste (16.06.2009)

  JN za sofinanciranje programov neprofitnih humanitarnih organizacij in društev v letu 2009 (05.06.2009)

  JN za dodelitev enkratnih denarnih pomoči v letu 2009 na področju raziskovalne dejavnosti v občini Škofja Loka (05.06.2009)

  JN za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2009 (05.06.2009)

  Nabava pisarniškega materiala (05.06.2009)

  Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2009 Občina Škofja Loka financirala iz proračuna (04.06.2009)

  Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade v letu 2009 (25.05.2009)

  Sanacija in rekonstrukcija "TRANSTURIST BRVI" čez Selško Soro v Škofji loki (22.05.2009)

  Sanacija LC 401022 Križišče Lenart – občinska meja, Gorenja vas (31.03.2009)

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2009 (25.2.2009)

  Oprema za multimedijski sistem v sklopu obnove Sokolskega doma za potrebe večnamenske dvorane v Škofji Loki (18.02.2009)

  Opravljanje storitev skrbnika stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka (06.01.2009)

  Razpis

  Zavarovanje premoženja Občine Škofja Loka in njenih proračunskih uporabnikov za obdobje 2009-2011 (13.10.2008)

  Fotografski natečaj Mladi in prosti čas (05.09.2008)

  Javni poziv za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov v letu 2008 - Jobstov sklad (03.09.2008)

  Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja - Mestni trg 30 (29.08.2008)

  Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja - Poljanska cesta 23 (29.08.2008)

  Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, financiranih iz proračuna Občine za leto 2008 (07.08.2008)

  Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave ob RI 210/1110 od P 0-10 in od P 23-23, odsek Podpulferca (18.06.2008)

  Rekonstrukcija lokalne ceste Poljane - Javorje, na odseku od križišča z regionalno cesto do pokopališča s pločniki, avtobusnima postajališčema, javno razsvetljavo in komunalnimi vodi. (30.05.2008)

  Za dodelitev enkratnih denarnih pomoči v letu 2008 na področju raziskovalne dejavnosti (21.05.2008)

  Izvedba nujnih sanacijskih ukrepov – delne sanacije plazu št.2 na LC 401020 Luša – Lenart – Rovt, Stari vrh pri Škofji Loki (13.05.2008)

  Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru (07.04.2008)

  Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev (07.04.2008)

  Javni razpis za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo (07.04.2008)

  Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju Šk. Loke (07.04.2008)

  Javni razpis za dodelitev enkratnih denarnih pomoči na področju raziskovalne dejavnosti (07.04.2008)

  Javni razpis za sofinanciranje gradnje in obnove vodovodov v zasebni lasti (01.04.2008)

  Obnova LC 251070, odsek Hosta - Gosteče (11.03.2008)

  Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade (04.03.2008)

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2008 (03.03.2008)

  Javno naročilo po odprtem postopku z oznako JN-351-263/2006 (27.12.2007)

  Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine Škofja Loka (03.12.2007)

  Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja (02.11.2007)

  Za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2007 (31.08.2007)

  Izvedba GOI del prestavitve obstoječega vodovoda na investiciji izgradnja javne in komunalne infrastrukture IC Trata (09.08.2007)

  Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov (poročila) (02.08.2007)

  Obnova Sokolskega doma za potrebe večnamenske dvorane v Škofji Loki (27.07.2007)

  Celovita obnova Loškega gradu – 2.FAZA - aktiviranje starega vhoda v SV stolpu (21.07.2007)

  Javni poziv za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov - Jobstov sklad (03.07.2007)

  Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade v letu 2007 (04.06.2007)

  Dodelitev enkratnih denarnih pomoči na področju raziskovalne dejavnosti (26.04.2007)

  Postavitev spominskega obeležja v Aleji znamenitih Ločanov (26.04.2007)

  Sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo (25.04.2007)

  Sofinanciranje programov humanitarnih organizacij (25.04.2007)

  Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov in projektov (25.04.2007)

  Dodelitev sredstev finančne pomoči pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine (24.04.2007)

  Sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru (24.04.2007)

  Natečaj - Cankarjev trg (05.11.2006)

  Izbira izvajalca za izvedbo storitve Dobava električne energije (01.11.2006)

  Štipendijske sheme za Gorenjsko 2006/2007 (28.07.2006)

  Oddaja vlog za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov (20.07.2006)

  Sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov (17.05.2006)

  Sofinanciranje programov za mlade v letu 2006 (20.04.2006)

  Dodelitev enkratnih denarnih pomoči v letu 2006 (27.03.2006)

  Poročila za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov (23.03.2006)

  Javni razpis občine

 • Turizem Škofja Loka
 • Izračun komunalnega prispevka
 • Kam koledar
 • Občinski svet
 • Škofjeloški pasijon
 • Posnetki sej Občinskega sveta
 • Sokolski dom
 • SPVPC
 • Turistično društvo
 • PISO
 • Združenje zgodovinskih mest
 • Predlagam-obcini.si
 • Pisana Loka
 • Cestne zapore
 • Loško je ekološko
 • Povpraševanje in ponudba po poslovnih prostorih
 • Podjetniške priložnosti
 • Celostna prometna strategija
 • Promo Film
 • Posvetovalni organi župana
.